Giới ThiệuBaMùa.com có mục tiêu rất ngắn gọn:

– Duy trì nền văn hóa và ngôn ngữ của người Việt Kiều để con em ta biết lý lịch và nguồn gốc Cha Mẹ và Ông Bà của chúng.

– Chia sẻ và chúc mừng sự thành công của người Việt Kiều trên khắp thế giới.

Xin hổ trợ cho chúng tôi bằng cách:

– Dùng BaMùa.com hàng ngày khi tiềm trang web có đề tài tiếng Việt,

– Giới thiệu BaMùa.com cho các bạn bè, gia đình và thân hửu của các bạn,

Liên lạc chúng tôi với những ý kiến quảng cáo, ủng hộ, cộng tác, xây dựng, vân vân...Xin cảm tạ,
Ban Tổ Chức BaMùa.com